اورمیا فوتوگرافی

این وبلاگ ، پایگاهی‌است در باب نقد، نظر ، مقاله و یادداشت‌هایی پیرامون عکاسی و عکاسان ارومیه .

تحریریه اورمیا فوتوگرافی متشکل از : جواد پورصمد، رومین محتشم، علیرضا میرزایی،   صمدقربان‌زاده  و دومان ملکی